Aiga T.

Veicu pirmsoperācijas pārbaudi un lāzerkorekciju. Bija laipni un visu sīki izskaidroja!