Oksana M.

Gan daktere Gertnere operācijas laikā, gan daktere Macijevska stādājot ar bērniem ir ļoti profesionālas un jaukas.