Roberts B.B.

Veicu Femto Lasik abām acīm. Rezultāts pagaidām izcils, process noritēja raiti un patīkami. Dakteri un māsiņas bija profesionālas un teicami veica darbu, īpaši pateicība Ludmilai un Andrejam S.