Kopā ar mūsu draugiem!

Draugi
Redzes korekcijas operācija
Dzīve bez brillēm

Vai nav lieliska kombinācija?